Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites:
www.europlanit.nl;
www.vacatureoperators.nl;
www.programmeurplc.nl;
www.draaiercnc.nl;
www.frezercnc.nl;
www.werkenbijgunnebo.nl;
www.werkenbijgieterijdoesburg.nl;
www.werkenbijulamo.nl;
www.vacaturehoogeveen.nl;

Deze gegevens worden verzameld door Euro Planit B.V., Euro Planit Twente B.V., Euro Planit Gelderland Midden B.V. en Euro Planit Projecten B.V. (hierna: Euro Planit). De privacyverklaring heeft als doel u te informeren op welke wijze Euro Planit omgaat met persoonsgegevens die zij via haar website en diensten verkrijgt. Euro Planit respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door aanmelding via deze internetsite worden uw gegevens gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Onze interne richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van Euro Planit – zijn in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Euro Planit behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijzigingen gepubliceerd op de website.

Euro Planit heeft technische, organisatorische en procedurele maatregelen getroffen om uw privacy te waarborgen. Onze (externe) medewerkers zijn verplicht de regels voor gegevensbescherming na te leven conform wettelijke en interne vereisten. Daarbij sluiten wij aan bij de regelgeving van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU, www.abu.nl).

Wie is de gegevensverwerker?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Euro Planit, Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Als uitzendbureau verzamelen wij uw gegevens om:

 • Onze intermediairfunctie (uitzendkracht en opdrachtgever bij elkaar brengen) optimaal te kunnen uitvoeren, het zogenoemde “matching”;
 • U te voorzien van relevante vacatures en om relevante informatie over uitzendwerk;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Kortom: zonder uw gegevens kunnen we u niet aan werk helpen.

Wat zijn uw rechten?

 • Inzagerecht: u heeft het recht om inzage te krijgen in alle gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Verwijderingsrecht: u heeft het recht dat wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen;
 • Correctierecht: u heeft het recht dat wij, op uw verzoek, fouten corrigeren, gegevens aanvullen of verwijderen.

Wij nemen uw rechten in deze serieus, er zijn echter wettelijke beperkingen waar wij ons aan moeten en willen houden, de belangrijkste hiervan zijn de eisen die de Belastingdienst stelt aan het bewaren van fiscale gegevens.

Aanspreekpunt

Om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met Euro Planit, Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden of een e-mail sturen aan info@europlanit.nl. Met het uitoefenen van uw bovengenoemde rechten zijn voor u uiteraard geen kosten verbonden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gegevens voor de uitvoering van de matching

Uiteraard hebben wij uw gegevens nodig om u te kunnen aanbieden bij bedrijven, zonder deze gegevens is het niet mogelijk om u te matchen aan een passende uitzendopdracht, te detacheren of te rekruteren. Concreet verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats (NAW-gegevens)
 • Telefoonnummer en emailadres;
 • Geslacht;
 • Fiscale gegevens (Burger Service Nummer etc.) – in de vorm van kopie identiteitsbewijs.
 • Curriculum vitae, met daarin:
  • Gegevens over uw opleiding(en)
  • Gegevens over uw (technische) certificaten
  • Gegevens over uw werkervaring
  • Gegevens over welke talen u beheerst
  • Persoonlijk profiel.

De opgeslagen persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te matchen op passende vacatures. Hierbij geldt:

 • Wij verzamelen uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn om de matching-procedure naar behoren uit te voeren.
 • Wij zullen uw gegevens niet delen met of verkopen aan derden. Uw gegevens zijn van u, en bij ons in veilige handen.
 • Wij voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. In geval van fiscale wet- en regelgeving kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn gegevens langer te bewaren.

De gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de fiscaal- en civielrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen weer (beveiligd) verwijderd. Wij nemen alle reële (technisch, organisatorische en procedurele) maatregelen om uw rechten te waarborgen.

Alle gegevens die u met ons deelt via uw CV die niet relevant zijn voor de matchingsfunctie worden niet door ons opgeslagen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan aangegeven hobby’s en interesses.

Gegevens voor de JobSpotter

Bij inschrijving voor onze JobSpotter gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u vacatures toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de JobSpotter via een link in de digitale JobSpotter. De gegevens die u heeft opgeven om de JobSpotter te ontvangen, blijven bewaard als u zich heeft aangemeld voor overige communicatiekanalen. Via de uitschrijflink in de JobSpotter kunt u uw voorkeuren aangeven en uitschrijven voor meerdere communicatiekanalen.

Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Banken

Om uw salaris te betalen moeten wij gegevens delen met de bank. De banken zijn eveneens gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving.

Doorgifte aan overheidsinstanties resp. op gerechtelijk bevel

Op verzoek van de bevoegde instanties moeten wij in individuele gevallen persoonlijke gegevens (bestandsgegevens) doorgeven, voor zover dit noodzakelijk is voor strafvervolging, beveiliging, voor het vervullen van de wettelijke taken van de opsporingsdiensten, of voor handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Leverancier Flexwerk-applicatie

Euro Planit werkt met één leverancier voor de flexwerk-applicatie. Hierin zijn alle gegevens opslagen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. In beginsel kan de leverancier geen toegang krijgen tot de informatie, echter in uitzonderlijke gevallen is het noodzakelijk om (technische) problemen op te lossen. De toegang komt uitsluitend tot stand na expliciete toestemming en duurt niet langer dan strikt noodzakelijk. Daarnaast is een bewerkersovereenkomst gesloten met deze partij en is zij ISO27001-gecertificeerd. Het ISO27001-certificaat is de internationale standaard voor een informatieveilige organisatie.

Leverancier website

Euro Planit werkt met een leverancier welke onze websites bouwt en host. Zij heeft op geen enkele wijze toegang tot uw persoonsgegevens. Wel heeft zij toegang tot statistische en geanonimiseerde gegevens over het gebruik en functioneren van de website. Hiervoor worden zogenoemde functionele cookies geplaatst. Voor meer informatie zie “Ons cookie-beleid”.

Social Plugins

Om uw privacy te beschermen maakt onze website geen gebruik social plugins als u onze website bezoekt. Wij maken op onze website slechts gebruik van grafische links van sociale netwerkaanbieders (bijv. www.facebook.com). Daarmee is het niet mogelijk dat uw browser direct contact maakt met de server van de sociale netwerkaanbieder. Euro Planit is niet aansprakelijk voor de privacyrichtlijnen en procedures van de gelinkte sites.

Webanalyse

Euro Planit gebruikt tooling om de gebruiksvriendelijkheid van website te verbeteren en te optimaliseren.

Google

Euro Planit gebruikt Google Adwords voor matchingscampagnes.

Leadinfo

Euro Planit zet de software van Leadinfo in om bezoekers van onze website een verbeterde en op maat gemaakte website-ervaring te bieden. Deze software creëert een uniek profiel dat interactie met onze website mogelijk maakt. Analytische informatie van uw bezoek aan onze website wordt gecombineerd met gegevens uit uw profiel. Dankzij deze dienst kunnen wij de namen en adressen van bedrijven herleiden op basis van de IP-adressen van onze bezoekers. Hierbij wordt het IP-adres zelf niet vastgelegd.

Het door Leadinfo aangemaakte profiel is exclusief beschikbaar voor Euro Planit en wordt uitdrukkelijk niet met derde partijen gedeeld, ter bescherming van uw privacy.

Mocht u niet willen dat uw bedrijfsnaam zichtbaar is voor een gebruiker van Leadinfo, dan kunt u via deze link uw bedrijfsnaam laten blokkeren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, maar ook om jou als gebruiker gerichte advertenties te kunnen tonen.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

1. Waarvoor worden cookies gebruikt op onze website?

Euro Planit gebruikt cookies om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;
 • de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen. 

2. Welke soorten cookies gebruiken we?

First Party Cookies

 • Google Analytics (tracking cookies)
 • Functionele en technische cookies (sessiecookies)
 • Overig: cookie control cookies

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages van te krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Technische Cookies(noodzakelijk)

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Euro Planit te laten functioneren, om te kunnen inloggen, om te kunnen solliciteren en om eventuele fraude met je account te detecteren . Functionele cookies onthouden jouw voorkeuren en maken het gebruik van onze website voor jou een stuk makkelijker.

Third Party Cookies

Je gaat akkoord met ons cookiebeleid als je gebruik maakt van onze website of impliciet toestemming hebt gegeven, tenzij je de instellingen wijzigt (waarover meer in paragraaf 3.2).

Na akkoord/toestemming plaatsen andere partijen “tracking cookies” op je apparatuur om advertenties beter af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt buiten hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zij

Daarnaast gebruiken wij ook cookies om een visueel inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Deze cookies meten jouw  klikgedrag en bewegingspatronen van de computermuis en keyboard.  Dit gebeurt volledig anoniem, en dit is niet te herleiden op jou als individu.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om bepaalde pagina’s of content te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter , Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram of Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram of Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn, en wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

3. In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Wil je cookies inschakelen of uitschakelen - of je instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome).

Omdat wij ons er van bewust zijn dat sommige gebruikers graag anoniem willen blijven hebben we voor de meest gebruikte browsers een uitleg toegevoegd over het verwijderen en uitschakelen van cookies.

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Verwijderen en accepteren tracking cookies en cookies geplaatst door derden:

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website relevante advertenties vertonen die aansluiten op jouw voorkeuren. Deze cookies kun je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Weigeren van specifieke cookies:

Als je (bepaalde) cookies weigert, kan het zijn dat je niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website. Het weigeren van cookies betekent overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. Je zult nog steeds advertenties zien in je browser, maar deze zijn dan niet langer afgestemd op jouw wensen en voorkeuren.

Informatie over cookies

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

 • Datum en tijdstip van toegang
 • URL van verwijzende website
 • Type browser (Internet Explorer, Safari, Firefox etc.) en de bijbehorende versie.
 • Besturingssysteem van uw computer
 • Uw IP-adres
 • Hoeveelheid verzonden data

Voor zover u bij het gebruik van onze website geen gegevens invoert, is de door onze website verzamelde informatie over u anoniem. Indien u cookies wenst te wissen of te blokkeren dient u hiervoor zelf maatregelen te treffen.

Hoe doen wij aan informatiebeveiliging?

Wij vinden een goede beveiliging van onze IT-systemen zeer belangrijk. Euro Planit heeft daarom technische, organisatorische en procedurele maatregelen getroffen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en/of verspreiding van alle relevante gegevens. Wij staan ervoor dat alle relevante informatie, hetzij van onszelf, onze klanten, onze medewerkers, leveranciers of welke relatie dan ook, op goede beschermd wordt tegen allerlei typen bedreigingen, hetzij intern of extern, met opzet of per ongeluk.

Euro Planit is NEN-4400 gecertificeerd en conformeert zich volledig aan de eisen die worden gesteld in de NEN 4400-1:2017 nl - Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 1: Eisen aan in Nederland gevestigde ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen) en de NEN 4400-2:2017 nl - Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 2: Eisen aan in het buitenland gevestigde ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen). Daarnaast sluiten wij aan bij de regelgeving van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU, www.abu.nl).

Om zorg te dragen dat uw en onze gegevens veilig zijn hebben wij een beveiligingsbeleid opgesteld en intern een mechanisme ingericht om deze na te leven en continu te verbeteren. De belangrijkste punten uit dit beleid zijn:

 • Wij hebben een security en privacy officer aangesteld die zorg draagt voor een continu passend niveau van beveiliging en privacy.
 • Wij hebben een gedragscode voor als onze medewerkers die een hoog niveau van bewustzijn creëert. Het hoge niveau van bewustzijn van de waarde van informatie wordt continu onderhouden.
 • Wij hanteren een beleid dat alleen degenen die toegang moeten hebben tot gegevens (voor de uitoefening van hun werk) toegang hebben. Deze toegang wordt op systeem (technisch) niveau afgedwongen.
 • Wij bewaren gegevens conform relevante wet- en regelgeving en nooit langer dan het doel waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld. Verwijdering en vernietiging van gegevens gebeurt op beveiligde wijze.
 • Wij werken uitsluitend samen met betrouwbare leveranciers:
  • Die waar mogelijk in het bezit zijn van relevante certificaten.
  • Regelmatig beoordeeld worden.
  • Altijd een bewerkersovereenkomst hebben getekend.
  • Wij versleutelen het verkeer dat via onze websites gaat, door zogenoemde SSL-certificaten.
  • Wij slaan gegevens alleen digitaal en versleuteld op. Het gebruik van papier is beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is. Waar mogelijk worden papieren daarna beveiligd vernietigd.
  • Wij nemen geen gegevens(dragers) mee buiten de organisatie.
  • Wij laten onszelf regelmatig extern auditen om zeker te weten dat alle maatregelen naar behoren functioneren en het gewenste resultaat hebben.
  • Wij voeren intern regelmatig zogenoemde audits uit om zeker te weten dat alle maatregelen naar behoren functioneren en het gewenste resultaat hebben.
  • Wij maken voor de verwerking van uw gegevens uitsluitend gebruik van software/applicaties die veilig zijn. De applicatie waarin wij uw gegevens opslaan is ontwikkeld door een partij met het ISO27001-certificaat, de internationale standaard voor een informatieveilige organisatie.

Vragen?

Voor alle vragen over uw gegevens of over gegevensbescherming bij Euro Planit kunt u contact opnemen met Euro Planit, Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden of via info@europlanit.nl

Versie privacyverklaring: 0.1

Euro Planit
Dienstenweg 1
7251 KP Vorden